CasinoGreece Loading...Please Wait

Μέσω της τεχνολογίας θα ελέγχει η ΕΕΕΠ εντατικά τα καζίνο

καζίνο ρουλέτα

Πιο αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι της ΕΕΕΠ στα online  casino. Θα κάνει χρήση απομακρυσμένης τεχνολογίας για τον σκοπό αυτό.

Μέσα στο καλοκαίρι, πριν το κλείσιμο της Βουλής αλλά και μετά το άνοιγμα, θα κατατεθούν συνολικά εννέα διατάξεις που αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΕΠ ουσιαστικά, ανατρέποντας τον έλεγχο των καζίνων αλλά και των εταιρειών ηλεκτρονικού τζόγου.

Παράλληλα προβλέπεται η ευκολότερη και καλύτερη στελέχωση αλλά και η… ανεξαρτησία της Επιτροπής, η οποία σύντομα θα κληθεί να αδειοδοτήσει τα καζίνο της χώρας.

Η ΕΕΕΠ επιχειρεί να προσελκύσει προσωπικό και να στελεχωθεί εκ νέου καθώς έχει απωλέσει σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζομένων της από την έναρξη λειτουργίας της το 2014 έως και σήμερα.

Πρόκειται για οκτώ διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό, δίνοντας και τη δυνατότητα των απομακρυσμένων ελέγχων αλλά και μία διάταξη για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, ώστε να αποκτήσει την ευελιξία μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Η τελευταία διάταξη αφορά τις κανονιστικές αρμοδιότητες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον υπουργό Οικονομικών.

Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο η Επιτροπή να ξεκινήσει να λειτουργεί όπως ακριβώς όλες οι υπόλοιπες Ανεξάρτητες Αρχές και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας, πετυχαίνοντας γρήγορες και καθοριστικές παρεμβάσεις στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΕΠ διενεργεί ελέγχους και στα 10 καζίνα που είναι εγκατεστημένα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κορινθία, την Αχαΐα, τη Φλώρινα, την Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Σύρο και τη Χαλκιδική. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο των καζίνων, όπως αναφέρουν στελέχη της Επιτροπής, είναι σε κάποια σημεία αντιφατικό και στην πρακτική του υλοποίηση εντελώς παρωχημένο.

Στόχος της πρώτης διάταξης είναι η ΕΕΤΤ να μπορεί να εφαρμόσει σύγχρονα πρότυπα ελεγκτικής, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συνετή αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που υπάρχουν. Παράλληλα προωθείται και αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου από την ΕΕΕΠ σχετικά με το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στην επιτροπή. Ωστόσο άμεσα ξεκινά ο έλεγχος από απόσταση καθώς τα τελευταία χρόνια έχει στηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου στην ΕΕΕΠ αλλά και στα καζίνο, που επιτρέπει τον έλεγχο από απόσταση.

Παράλληλα οι νέες διατάξεις αφορούν:

Την αναπροσαρμογή στους μισθούς των εργαζομένων στο επίπεδο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αυτό σημαίνει αύξηση στους σημερινούς μισθούς από 20% έως και 30%, με στόχο οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στην Επιτροπή να παραμείνουν στην υπηρεσία. Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή είχε ξεκινήσει το 2014 με προσωπικό 120 υπαλλήλων και σήμερα δεν ξεπερνά τους 50.
Τη δυνατότητα να συστήνει Επιτροπές από εργαζόμενους που θα απασχολούνται εκτός του καθημερινού ωραρίου εργασίας, ώστε να διεκπεραιώνουν σημαντικά project της ΕΕΕΠ.
Τη σύσταση γραφείου προέδρου, όπως σε κάθε Ανεξάρτητη Αρχή, ώστε να μπορεί να προσλαμβάνει ειδικούς συνεργάτες και να αναπτύξει και γραφείο Επικοινωνίας για την προβολή του έργου της ΕΕΕΠ.
Τη δυνατότητα πρόσληψης τετράμηνων υπαλλήλων. Η διοίκηση της Επιτροπής θα μπορεί να μετατρέψει τις συμβάσεις αυτές σε 8μηνες, προσελκύοντας νέους και εξειδικευμένους υπαλλήλους. Οι συμβασιούχοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα χαρτιά τους όταν θα γίνει η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, για να στελεχωθεί η επιτροπή με μόνιμο προσωπικό.
Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν τεχνικά θέματα, ώστε να μπορούν οι υπάλληλοι π.χ. να απασχολούνται τις νυχτερινές ώρες ή να μπορούν να κάνουν μετακινήσεις για τις οποίες θα αμείβονται, κάτι που σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασμού για εξ αποστάσεως έλεγχο των καζίνων καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου.

Ο έλεγχος

Οι καταμετρήσεις στο τέλος κάθε παικτικής ημέρας, που γίνονται σε ειδικό δωμάτιο με αυστηρές διαδικασίες, μαγνητοσκοπούνται και είναι στη διάθεση της ΕΕΕΠ. Επιπλέον η ΕΕΕΠ έχει ήδη εγκαταστήσει συστήματα απευθείας σύνδεσης μέσω VPN, όπου μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις καταμετρήσεις εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα πέντε μεγαλύτερα καζίνα, τα συστήματα VPN λειτουργούν αποτελεσματικά. Με τα υπόλοιπα πέντε υπάρχουν ορισμένες φορές προβλήματα, είτε επειδή οι επιχειρήσεις είναι προβληματικές είτε επειδή έχουν αδυναμίες τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Σε αυτά τα καζίνα θα γίνει σύσταση από την ΕΕΕΠ να αποκαταστήσουν άμεσα τα προβλήματα.

Στον έλεγχο ισχύουν τα εξής:

Ο έλεγχος των καταμετρήσεων κάθε παικτικής ημέρας θα γίνεται απομακρυσμένα από τα Videos στα οποία έχει πρόσβαση η ΕΕΕΠ, θα συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα στην ΕΕΕΠ, θα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα των εταιριών καζίνων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΕΠ και θα γίνεται η οριστικοποίηση στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΕΠ.
Μόλις επιτραπεί, με το υφιστάμενο πλαίσιο ή με την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, οι καταμετρήσεις, ανεξάρτητα από το Videos, θα εποπτεύονται απομακρυσμένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των εγκατεστημένων VPN.
Οι καταμετρήσεις θα παρακολουθούνται από ελεγκτές της ΕΕΕΠ απομακρυσμένα μέσω VPN, οι οποίοι θα συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα, θα τα συγκρίνουν με εκείνα της εταιρείας και θα κάνουν τις προβλεπόμενες καταχωρήσεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΕΠ.
Όπου για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι συνδέσεις των VPN, ο έλεγχος των καταμετρήσεων θα γίνεται από τα Videos και θα διενεργείται έρευνα, αν η μη αποτελεσματική σύνδεση οφείλεται σε ευθύνη του καζίνου ή όχι.
Τα κλιμάκια των ελεγκτών θα επισκεφτούν ανάλογα με τον προγραμματισμό της ΕΕΕΠ όλα τα καζίνα που λειτουργούν και θα διενεργήσουν απογραφή του παικτικού εξοπλισμού κατά τον χρόνο της επίσκεψής τους, συγκρίνοντάς την με την απογραφή που διενήργησε η εταιρεία κατά το άνοιγμα και διευκρινίζοντας τυχόν διαφορές που υπήρξαν εν τω μεταξύ.
Τα κλιμάκια των ελεγκτών θα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕΕ και της ΕΑΔ, με βάση εντολές ελέγχου για ελεγχόμενες μονάδες που βρίσκονται σε μία περιοχή. Δηλαδή θα διενεργούν κατά κανόνα αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε καζίνα, καταστήματα ΟΠΑΠΟΠΑΠ -0,90% και καταστήματα με VLT, μόνο για τον χρόνο που απαιτείται να εκτελέσουν τη ληφθείσα εντολή.

Πηγή: euro2day.gr


Διάβασε ακόμα...


Ελληνικά Casino Online

Top 5 Καζίνο για κινητό

Ζάρια

Ο τρόπος παιχνιδιού των «ζαριών»

Τα ζάρια είναι ένα από τα live παιχνίδια που γοητεύουν αμέσως τους παίκτες του live καζίνο λόγω της «άγριας» ομορφιάς και της παράξενης ορολογίας τους.

Ζάρια: Γνωρίζοντας το τραπέζι

Ένας παίκτης μπορεί να έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στο παιχνίδι των ζαριών αν γνωρίζει το τραπέζι και πώς να ποντάρει τα χρήματά του.

Καζίνο με την μεγαλύτερη γκάμα παιχνιδιών

Bwin

bwin logo 2021 ΕΠΙΣΚΕΨΗ
21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι

Stoiximan

stoiximan casino ΕΠΙΣΚΕΨΗ
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210‍9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Bet365

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
+21. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, παρακαλούμε παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή βοήθειας: 210‍9237777

Betshop

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210‍9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία Νέα

Τα Καλύτερα Καζίνο

Stoiximan

stoiximan casino ΕΠΙΣΚΕΨΗ
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210‍9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Bwin

bwin logo 2021 ΕΠΙΣΚΕΨΗ
21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι

Betshop

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210‍9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Interwetten

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777‍ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ